Топ 3 на изнасяните стоки: горива, мед и машини

Износът на пшеница е скочил със 74%

Продажбите в чужбина на електричество, пшеница и слънчогледово олио растат най-бързо през първото тримесечие

Годината за българския износ започва отлично: той се е увеличил с рекордните 12.8% през първите четири месеца на 2015 г. спрямо година по-рано и стойността му е 14.6 млрд. лв. Детайлна разбивка на излезлите данни показва, че най-голям дял от износа се пада на минералните горива и масла, медта и изделията от мед, електрическите машини и други апарати. Стойността на износа на стоки от всяка от тези три групи надвишава 1 млрд. лв.
С двуцифрен процент расте износът на пшеница, електрическа енергия, слънчогледово масло и семена и на арматурни артикули за тръбопроводи, котли и други, но при някои от тях се тръгва от малко по-ниска база. Основните ни търговски партньори остават страните от ЕС, но продажбите към трети страни растат дори по-бързо.
Данните показват, че все още България изнася много суровини, но сделките с машини, авточасти, електроника започват да заемат все по-видима част от стокообмена, т.е. расте и добавената стойност. А това е добър сигнал за българската икономика, която разчита основно на експорта и чуждите инвестиции за растеж.

 

Източник: Капитал

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.