All posts by Alias Group

Топ 3 на изнасяните стоки: горива, мед и машини

Износът на пшеница е скочил със 74%

Продажбите в чужбина на електричество, пшеница и слънчогледово олио растат най-бързо през първото тримесечие

Годината за българския износ започва отлично: той се е увеличил с рекордните 12.8% през първите четири месеца на 2015 г. спрямо година по-рано и стойността му е 14.6 млрд. лв. Детайлна разбивка на излезлите данни показва, че най-голям дял от износа се пада на минералните горива и масла, медта и изделията от мед, електрическите машини и други апарати. Стойността на износа на стоки от всяка от тези три групи надвишава 1 млрд. лв.
С двуцифрен процент расте износът на пшеница, електрическа енергия, слънчогледово масло и семена и на арматурни артикули за тръбопроводи, котли и други, но при някои от тях се тръгва от малко по-ниска база. Основните ни търговски партньори остават страните от ЕС, но продажбите към трети страни растат дори по-бързо.
Данните показват, че все още България изнася много суровини, но сделките с машини, авточасти, електроника започват да заемат все по-видима част от стокообмена, т.е. расте и добавената стойност. А това е добър сигнал за българската икономика, която разчита основно на експорта и чуждите инвестиции за растеж.

 

Източник: Капитал

Рим приватизира София

photo_verybig_151816

Българския министър на икономиката разкри интереса на италиански фирми към няколко проекта за приватизация на предприятия в България

Италианските компании  се интересуват от приватизацията на държавните предприятия в България. Това изяви икономическия министър Божидар Лукарски като също така заяви, кои са „най-атрактивните“ сектори, именно такива са туризма, с договорите за концесия, както и  модернизирането на летищата и на пътната и железопътна инфраструктури.

В контекста на икономическия форум, който се проведе в София със заглавие „България и Италия: заедно за растежа“, в които взе участие главният секретар на външните работи на Италия, Бенедето Дела Ведова, Лукарски подчерта, че икономическото и търговското сътрудничество между България и Италия се развива много динамично.

Българския политик проправи пътя за реализацията на проекти от общ интерес в различни области: от производството на автомобили до електрониката, информатиката, както и  промишлеността, химия, фармация, хранителна промишленост, туризъм, логистика и енергия.

Италия заема десето място в класацията по отношение на преките инвестиции в България в периода 1996-2014, достигащи цифрата от 1.490 милиарда евро.

На българска територия са регистрирани над 1000 фирми с италиански капитал, които са допринесли за създаването на около 25 000 работни места.

Министърът на икономиката представи също така ползите предоставени от страна на България, като прилагането на политика за насърчаване на инвестициите.

Италианският заместник-външен министър Бенедето Дела Ведова допълни, от своя страна, се потвърждава, че България се превръща във все по-важен пазар за италианския износ и инвестиции.

Двамата обсъдиха също така въпроси, свързани с миграцията, руско-украинската криза и тази на Либия, без да пропуснат темата за борбата срещу тероризма и входа на България в Шенгенското пространство.